בוגרת סמינר,

בואי להוביל!

תוכנית רבבה
מאפשרת לך לפרנס בכבוד

תואר ראשון של האונ׳ הפתוחה

.B.A
בניהול וכלכלה

מדעים (.B.sc)
(בהדגשת מדעי המחשב*)

ההרשמה בעיצומה!

*הלימודים בתוכנית זו משלבים קורסים אקדמיים במדעי המחשב ובמתמטיקה. בוגרי התוכנית יקבלו תואר במדעים. ה"הדגשה במדעי המחשב" תופיע בגיליון הציונים בלבד.